Bezpieczeństwo danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku w trybie RODO  ¹ 

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku w trybie DODO ²

 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 
z 04.05.2016, s.1),

2 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. U. UE z 4.5.2016,L 119/89)

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2019
Data modyfikacji : 06.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Pawlak Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlak

Nawigacja

do góry