Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 

Art. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku

narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub

zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2010
Data modyfikacji : 11.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Pawlak
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Pawlak

Nawigacja

do góry