Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MALBORKU
  •                                ul. Gen. de Gaulle’a 3
  •                                82-200 Malbork
  • osobiście – w KPP w Malborku przy ul. Gen. de Gaulle’a 3
  • faksem – na numer: +48 47 74 22 875
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: komenda.malbork@gd.policja.gov.pl
  • za pośrednictwem ePUAP: /KPPwMalborku/SkrytkaESP

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

 WAŻNE!

   Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

   Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2018
Data modyfikacji : 01.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Pawlak Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlak
do góry