Struktura organizacyjna KPP Malbork - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP Malbork

82-200 Malbork,ul. Ch. de Gaulle'a 3,

  • Wydział Kryminalny;
  • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy;
  • Wydział Prewencji;
  • Wydział Ruchu Drogowego; 
  • Zespół Wspomagający;
  • Zespół Kadr i Szkolenia;
  • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

Komisariat Policji w Nowym Stawie Nowy Staw 82-230, ul.Bema 6,

Posterunek Policji w Starym Polu Stare Pole 82-220, ul. Marynarki Wojennej 6 ,


 

Metryczka

Data publikacji : 12.09.2013
Data modyfikacji : 29.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupełnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupełnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Pawlak
do góry